Home » Administration

Administration

fff

 

 

 

 

 

 

 

Vicar

Rev.Fr.Johnson V
Karunya Asramam Panayampala

Ph:9947057066

Managing Committee 

sunil

 

 

 

 

 

Trustee : Sunil K Easo , Anjilithoppil

Ph:9447573012

 

regi

 

 

 

 

Secretary : Adv. Regi Zachariah ,Vadakkekuttu

Ph:9447660139

 

kurian

 

 

 

 

 

 

 

Kurian Varkey , Karuvelil

ph:9496322686

 

JEESON

 

 

 

 

 

 

George Varghese Karumankal

Ph:9447565788

thomas

 

 

 

 

 

 

C.T Thomas Thazhathumalayil

Ph:9961040017

 

T.C Kuruvilla Jaise Bhavan Thekkekara

Ph:9745299780

babychayan

 

 

 

 

 

K.K Varghese Punnasseril

Ph:9847119381

 

K.J Varghese Karippotu

Ph:9746157765

monichayan

 

 

 

 

 

 

V.M Varghese , Vengamoottil

Ph:9847200938

aji

 

 

 

 

 

 

Aji Jacob , Kollarakuzhiyil

Ph:9446984159

_MG_9231

 

 

 

 

 

Abraham Varghese Madathummury

Ph:9446124201

binu

Binu Kurian Narolil

Ph:9446119273

prince

 

 

 

 

 

Prince Philip Anjilithoppil

Ph:9447202653